Moja aktywność poselska w PE, cd. (cz. VII)

10.Nadzwyczajne i nagłe interwencje poselskie w PE (w tym - interwencje w Polskich Ambasadach kilku państw: Hiszpanii, Norwegii, Szwecji oraz Belgi - w poważnych kwestiach pomocy polskim obywatelom. W Belgii - po tragedii w terrorystycznych zamachach w dn. 22 marca 2016 r. w Brukseli. Poniżej inna, wyjątkowo extraordynaryjna moja interwencja poselska w PE

Strony