Już w Strasburgu

Aktualnie - miłe reminiscencje z wizyty w Nowym Worowie (gm. Złocieniec) - wsi królewskiej dawnego starostwa drahimskiego.
Zaproszenie od druhów z OSP. Na ręce Prezesa dh Mateusza - Gratulacje! dla całej OSP. Jednostka włączona do KSRG. Dwie Młodzieżowe DP. Doskonałe wyszkolenie, pełny profesjonalizm w akcjach, ale .... potrzeby w sprzęcie - znaczne!
Przy okazji tej wizyty:1/ Kościół filialny, pw. Wniebowzięcia NMP -„perełka” neoromańska.

Moja aktywność poselska w PE, cd. (cz. VIII)

Jako poseł kontrsprawozdawca (tzw. „Shadow Rapporteur” ) z Komisji Rybołówstwa (PECH) aktywnie uczestniczę w kilkumiesięcznym procedowaniu nad b. ważnym dla Polski - Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR) - European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), który jest realizacją Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb.) i ma zapewnić rozwój zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury oraz przetwórstwa rybnego!

Moja aktywność poselska w PE, cd. (cz. VII)

10.Nadzwyczajne i nagłe interwencje poselskie w PE (w tym - interwencje w Polskich Ambasadach kilku państw: Hiszpanii, Norwegii, Szwecji oraz Belgi - w poważnych kwestiach pomocy polskim obywatelom. W Belgii - po tragedii w terrorystycznych zamachach w dn. 22 marca 2016 r. w Brukseli. Poniżej inna, wyjątkowo extraordynaryjna moja interwencja poselska w PE

Strony