Aktualne ulepszenia i dalsze wsparcie w Tarczy Antykryzysowej

doraźne (ograniczenie skutków koronawirusa) i długofalowe (wzrost inwestycji na etapie wychodzenia z pandemii i pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy).
M.in.:wsparcie dla przedsiębiorców, transportu kolejowego, Lasów Państwowych i PISF, odłożenie w czasie BDO; dalsze udogodnienia: „własnego ubezpieczenia”, dla osób zawierających pożyczki i kredyty, dla pracowników socjalnych, w prawie wodnym, funduszu alimentacyjnym i wiele innych.

Niewiarygodne!

Totalna opozycja twierdząca, że w Polsce nie ma demokracji (ba!-władza autorytarna) usilnie apeluje, wręcz żąda ustanowienie … stanu nadzwyczajnego, czyli reżimu prawnego ograniczenia demokracji, czyli wzrostu znaczenia władzy wykonawczej na poziomie centralnym, a marginalizację innych władz i samorządów!

Strony