Ochrona pracowników przed narażeniem na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów

Ochrona pracowników przed narażeniem na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy to nasz wspólny moralny i cywilizacyjny obowiązek! Jeśli w Unii Europejskiej nowotwory stanowią główną przyczynę zgonów związanych z pracą, a rocznie z tego powodu umiera w Europie około 90–100 tys. osób, to podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zapobiegania narażeniu na kancerogeny i mutageny w miejscu pracy staje się pilną koniecznością.

Dokąd zmierzacie eurokraci!? Kolejny „pistolet straszak”! Próba nowego „euroszantażu”?

Podczas ostatniej sesji PE w Strasburgu przegłosowano sprawozdanie dotyczące możliwości powiązania europejskich funduszy z oceną praworządności, przedstawionego przez europosłów grupy politycznej chadeków z EPL (w której są posłowie z PO i PSL) i grupy (S&D) socjalistów (w której są posłowie z SLD) stosunkiem głosów: 397 europosłów „za”, 158 „przeciw” i 69 „wstrzymało się").

Jest uroczyste zwieńczenie długich prac nad niezwykle ważną regulacją

Podniosły moment podpisania aktów prawnych wprowadzających w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nowelizującego akt ustanowienia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przez Antonio Tajaniego (Przewodniczący Parlamentu Europejskiego), George’a Ciambę (Minister ds. Europejskich Rządu Rumunii, która aktualnie przewodniczy w Radzie UE) oraz Czesława Hoca (posła - sprawozdawcy, głównego autora rozporządzenia).

„Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Jest dobrze!

W procedowaniu EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki) na lata 2021-27 uczestniczę jako „Shadow Rapporteur” (Kontrsprawozdawca lub in. Sprawozdawca „Cień|”). Oto dwie nasze propozycje (obie dobre!) okresu trwania aktywności rybackiej dla tymczasowego zaprzestania działalności połowowej („Temporary cessation of fishing activities”)

Oto moje wystąpienie na sesji plenarnej w Strasburgu (01.2019)

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EGF) - wsparcie finansowe dla pracowników, którzy stracili pracę w wyniku globalizacji (kryzysu finansowego lub gospodarczego). Przykłady: bogata Francja otrzymała - ponad 100 mln euro, niewielka Irlandia - 68 mln euro, a Polska (tylko) 2,5 mln euro! Zastanawiam się, dlaczego poprzedni rząd nie skorzystał z tego Funduszu, gdy 4,5 tys. stoczniowców ze Szczecina i Gdyni straciło pracę!?

Oto moje wystąpienie na sesji plenarnej w Strasburgu:

Eliminacje "Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym"

Po raz kolejny miałem zaszczyt objąć patronatem okręgowe eliminacje "Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym". W eliminacjach wezmą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Tematem przewodnim tegorocznej olimpiady jest: "Polska i jej sąsiedzi. Polityka - Gospodarka - Społeczeństwo - Kultura”.

„Stop protekcjonizmowi”, „Chcemy pracować legalnie w Europie”, „Zachowajmy Europę Jedną jako Wspólnotę”, „Gdzie schowaliście zasady EU?

„Stop protekcjonizmowi”, „Chcemy pracować legalnie w Europie”, „Zachowajmy Europę Jedną jako Wspólnotę”, „Gdzie schowaliście zasady EU? Nie możemy ich znaleźć” - tylko niektóre hasła w dzisiejszym proteście pracowników transportu międzynarodowego pod oknami PE w Brukseli.

Strony