Kolejne wsparcie dla Strażaków Ochotników!

"To Wy dbacie o nasze zdrowie, ratujecie niejednokrotnie życie, chronicie nasz dobytek i mienie. My, w dowód wdzięczności zapewnimy Wam poczucie bezpieczeństwa w pracy, godne warunki oraz prestiż, bo wyróżniacie się spośród innych. Swoją ofiarnością, odwagą i z serca niesieniem pomocy. Nieprzypadkowo na Waszych sztandarach powiewa napis „Bogu na chwałę i ludziom na ratunek”. Tyle wyjazdów, ile powrotów!"

Pielgrzymka Diecezjalna do Skrzatusza 2020!

Skrzatusz 2020
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej (Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei) z tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej! Łaskami słynąca Pieta Skrzatuska z Koronami Papieskimi! Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu z Monstrancją nawiązującej do wizerunku Najświętszej Maryi Panny - jako jednej z „Gwiazd na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju”! (dzisiaj pobłogosławiona).
Skrzatusz - tajemnicze i cudowne miejsce! (koniecznie - przeczytaj)!

Strony