Mój dzisiejszy głos na posiedzeniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych w ożywionej debacie w kwestii wdrożenia Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

„Powszechnie jest wiadomym, że aktualny nasz stosunek, nasza empatia do osób niepełnosprawnych jest miarą etyczną współczesnej cywilizacji. Tak więc, imperatyw współczesnej cywilizacji to równość wszystkich osób, bez względu na jakąkolwiek niepełnosprawność! ...

Spotkanie z udziałem doradcy Ministra GMiŻŚ Grzegorza Hałubka, Posła do PE Czesława Hoca oraz radnego Sejmiku Zachodniopomorskiego Henryka Carewicza

Dzisiejszego dnia (06.02.) w Porcie Rybackim w Kołobrzegu w siedzibie Organizacji Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z o. o. (skupiającej 52 jednostki rybackie głównie z Kołobrzegu oraz przystani rybackiej w Chłopach) odbyło się spotkanie z udziałem doradcy Ministra GMiŻŚ Grzegorza Hałubka, Posła do PE Czesława Hoca oraz radnego Sejmiku Zachodniopomorskiego Henryka Carewicza

Parlament Europejski o europejskiej platformie na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

Artykuł dotyczący poważnej kwestii pracy nierejestrowanej. Debata odbyła się na obecnej sesji plenarnej PE w Strasburgu

Strony