„And The World Remained Silent” „In Memory of Holocaust Victims and People Who Rescued Jews”

W przededniu Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, w PE Pani Minister, poseł do PE Anna Fotyga, w ramach działań grupy EKR, zorganizowała Konferencję pod hasłem: „And The World Remained Silent” („A Świat Milczał”!). „In Memory of Holocaust Victims and People Who Rescued Jews” (“Pamięci Ofiarom Holokaustu i Tym, którzy Ratowali Żydów”)

Strony