Wszyscy obecnie o Brexicie! Tymczasem na Bałtyku polscy rybacy są w poważnych tarapatach

Zasoby dorsza dramatycznie i gwałtownie zmniejszyły się! Ponadto - potrzeba regionalizacji, zrównoważonego zarządzania, wiarygodności nauki, ochrony rodzinnych gospodarstw rybackich, ochrony tarlisk, wreszcie - problem połowów przemysłowych i farm wiatrowych na Bałtyku!

"Ale najpierw szukajcie Królewstwa Niebieskiego....."

W centrum budynku PE w Strasburgu, dominuje cylindryczny biurowiec, liczący ponad 60 m wysokości (obecnie tutaj mamy sesję plenarną). Wieża jest z rozmysłem - niedokończona, albowiem ma symbolizować stale trwający proces jednoczenia Europy, a poza tym w roku 1999, w którym oddawano budynek do użytku, nie były jeszcze członkami UE kraje Europy Środkowo -Wschodniej.

Bardzo ożywiona dyskusja w kwestii poparcia (bądź nie) sprzeciwu na wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy i goździka

Na dzisiejszym posiedzeniu grupy ECR odbyła się bardzo ożywiona dyskusja w kwestii poparcia (bądź nie) sprzeciwu na wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy i goździka. Oto mój głos:

Strony