Debata w studio Radiowej Jedynki w Brukseli!

Moje kwestie:

1/”Studniówka” rządu Prawa i Sprawiedliwości wyjątkowo udana i owocna!

2/ Plan wicepremiera Mateusza Morawieckiego – to wreszcie konkretne działanie, rozpisana strategia i wizja Kraju silnego gospodarczo i równomiernie się rozwijającego! Wartością dodaną - zasada, iż kapitał ma swoją ojczyznę!

3/ Unijna formuła „equal pay for equal work” (in the same place) – „równa płaca za taką samą pracę (w tym samym miejscu) – jako pokusa wyjątkowej oferty (ale z pewnymi zastrzeżeniami). 

Mocno i zdecydowanie: upominam się o rodzinne gospodarstwa w rybołówstwie bałtyckim!

Na dzisiejszym, (tj. 23.02.) posiedzeniu w PE Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych (EMP): „Nikogo dzisiaj nie trzeba przekonywać, że małe i średnie przedsiębiorstwa są solą przedsiębiorczości w ogóle i solą gospodarki każdego kraju unijnego!

Mój dzisiejszy głos na posiedzeniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych w ożywionej debacie w kwestii wdrożenia Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

„Powszechnie jest wiadomym, że aktualny nasz stosunek, nasza empatia do osób niepełnosprawnych jest miarą etyczną współczesnej cywilizacji. Tak więc, imperatyw współczesnej cywilizacji to równość wszystkich osób, bez względu na jakąkolwiek niepełnosprawność! ...

Strony