"...zdecydowana ochrona pracowników - tak, ale zapewniająca realną ocenę faktów i możliwości poszczególnych krajów członkowskich!"

Moja wypowiedź na posiedzeniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) w sprawie Dyrektywy PE i Rady w kwestii ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

„W kwestii połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku! - North-East Atlantic: deep-sea stocks”.

Ekosystem głębin mórz i oceanów, czyli świat zimnowodnych koralowców, gąbek i ryb głębinowych tworzył się przez tysiące lat, z uwagi na ekstremalne warunki (brak światła i tlenu, niska temperatura wody).

Gospodarska wizyta Pana Ministra Gospodarki Morskie i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka w Kołobrzegu!

 Wizyta - b. owocna i bardzo potrzebna dla obu stron!

Wizyta obejmowała, m.in. zwiedzanie Zakładu Przetwórstwa Wstępnego Ryb, Stocznię Remontową "Parsęta" oraz (główna część) spotkanie z bardzo liczne zgromadzonymi rybakami i przedstawicielami producentów ryb. Obecny był także Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku - Włodzimierz Kotuniak.

Strony