Najważniejsze i obowiązkowe wartości w pracy: Ochrona Zdrowia i Bezpieczeństwo Pracowników

Najważniejsze i obowiązkowe wartości w pracy: Ochrona Zdrowia i Bezpieczeństwo Pracowników, dopiero na miejscu trzecim - Wydajność!

Moje krótkie podsumowanie dyskusji o Raporcie, którego jestem sprawozdawcą: „Raport o Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA).

Tymczasem w Domacynie!

W drodze z Iwięcina (gm. Sianów) do Świdwina, krótka modlitwa i zaduma oraz pamiątkowe zdjęcia u stóp figury Matki Boskiej Królowej Narodu na Wzgórzu Morenowym w Domacynie (gm. Karlino, pow. białogardzki)

Strony