"...zdecydowana ochrona pracowników - tak, ale zapewniająca realną ocenę faktów i możliwości poszczególnych krajów członkowskich!"

Moja wypowiedź na posiedzeniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) w sprawie Dyrektywy PE i Rady w kwestii ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

„W kwestii połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku! - North-East Atlantic: deep-sea stocks”.

Ekosystem głębin mórz i oceanów, czyli świat zimnowodnych koralowców, gąbek i ryb głębinowych tworzył się przez tysiące lat, z uwagi na ekstremalne warunki (brak światła i tlenu, niska temperatura wody).

Strony