Nadzieje totalnej opozycji i jej reprezentacji europosłów w PE w kwestii izolacji Polski w UE - legły w gruzach!

Za rządów Prawa i Sprawiedlwiości Polska uzyskała swą podmiotowość w UE, jest silna i prowadzi twardą i skuteczną politykę w obronie solidarności europejskiej i wzmocenieniu budowy Europy Ojczyzn!

Debata dotycząca wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada

Oto moje wystąpienie podczas ostatniej sesji plenarnej PE w Strasburgu podczas debaty dotyczącej wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada, którego sprawozdawcązynią jest niemiecka Posłanka Ulrike Rodust

Strony