Żeby nie było, że jest lekko!

Dzisiejszy „Triloque”, czyli spotkanie przedstawicieli PE (European Parliament), m.in. z moim udziałem, jako Posłem-Sprawozdawcą Raportu (sprawozdania) EU-OSHA, Rady (Council) - z Margaritą Dilkovską - Minister Prezydencji Bułgarskiej (Kraj, który aktualnie przewodniczy w Radzie UE) i KE (European Commission) z Panią Dyrektor Barabarą Kauffmann...

Strony