W Unii, w tym - na dzisiejszej sesji plenarnej w Brukseli - wszyscy o równowadze płci

Tymczasem, w trzech najważniejszych instytucjach UE, tj.: Komisji Europejskiej (KE), Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady Europejskiej (RE), na ich czele ... sami mężczyźni! Ci, którzy najbardziej domagają się tej równowagi. I żaden z nich nie uderzył się w pierś.

„Bądź mądry i pisz wiersze”!

Dla jednych - „bezpieczniejszy niż sól”, dla innych - „zło wcielone”. Zadecyduje rok 2022!
Czyli, glifosat - z jednej strony, herbicyd najchętniej stosowany przez rolników na całym świecie, żaden herbicyd w historii nie był stosowany tak szeroko, z drugiej strony - przez wielu wprost znienawidzony, głównie przez ekologów, a zwłaszcza tych, którzy utożsamiają go z GMO.

Ochrona pracowników przed narażeniem na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów

Ochrona pracowników przed narażeniem na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy to nasz wspólny moralny i cywilizacyjny obowiązek! Jeśli w Unii Europejskiej nowotwory stanowią główną przyczynę zgonów związanych z pracą, a rocznie z tego powodu umiera w Europie około 90–100 tys. osób, to podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zapobiegania narażeniu na kancerogeny i mutageny w miejscu pracy staje się pilną koniecznością.

Dokąd zmierzacie eurokraci!? Kolejny „pistolet straszak”! Próba nowego „euroszantażu”?

Podczas ostatniej sesji PE w Strasburgu przegłosowano sprawozdanie dotyczące możliwości powiązania europejskich funduszy z oceną praworządności, przedstawionego przez europosłów grupy politycznej chadeków z EPL (w której są posłowie z PO i PSL) i grupy (S&D) socjalistów (w której są posłowie z SLD) stosunkiem głosów: 397 europosłów „za”, 158 „przeciw” i 69 „wstrzymało się").

Jest uroczyste zwieńczenie długich prac nad niezwykle ważną regulacją

Podniosły moment podpisania aktów prawnych wprowadzających w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nowelizującego akt ustanowienia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przez Antonio Tajaniego (Przewodniczący Parlamentu Europejskiego), George’a Ciambę (Minister ds. Europejskich Rządu Rumunii, która aktualnie przewodniczy w Radzie UE) oraz Czesława Hoca (posła - sprawozdawcy, głównego autora rozporządzenia).

„Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Jest dobrze!

W procedowaniu EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki) na lata 2021-27 uczestniczę jako „Shadow Rapporteur” (Kontrsprawozdawca lub in. Sprawozdawca „Cień|”). Oto dwie nasze propozycje (obie dobre!) okresu trwania aktywności rybackiej dla tymczasowego zaprzestania działalności połowowej („Temporary cessation of fishing activities”)

Strony