Nie tylko samą polityką człowiek żyje!

Biblijna Wieża Babel a Wielki Zderzacz Hadronów!? Czyżby, współczesne „podglądanie” Boga? 
Innymi słowy, obchodzimy uroczystą pamiątkę Bożego Narodzenia a Nowy Rok 2019 jest Roku Pańskiego (Anno Domini), tj. era „od narodzenia Chrystusa”! Jednocześnie współcześni naukowcy, od ok. 20 lat, budując największą maszynę świata Wielki Zderzacz Hadronów próbują udowodnić, że świat powstał, bez udziału Boga!

Jak ratować stado dorsza we wschodniej części Bałtyku?

Skierowałem do Komisji Europejskiej pisemne pytanie o to, czy planuje podjąć działania mające na celu zachowanie i odrodzenie się stad dorsza na Bałtyku - w sytuacji, gdy od wielu lat obserwujemy brak poprawy jakości tego stada.

Stan zachodniego stada dorsza atlantyckiego - wg. KE - stopniowo ulega poprawie. Jak poprawić sytuację we wschodniej części Bałtyku?

Żeby nie było, że jest lekko!

Dzisiejszy „Triloque”, czyli spotkanie przedstawicieli PE (European Parliament), m.in. z moim udziałem, jako Posłem-Sprawozdawcą Raportu (sprawozdania) EU-OSHA, Rady (Council) - z Margaritą Dilkovską - Minister Prezydencji Bułgarskiej (Kraj, który aktualnie przewodniczy w Radzie UE) i KE (European Commission) z Panią Dyrektor Barabarą Kauffmann...

Strony