Najważniejsze i obowiązkowe wartości w pracy: Ochrona Zdrowia i Bezpieczeństwo Pracowników

Najważniejsze i obowiązkowe wartości w pracy: Ochrona Zdrowia i Bezpieczeństwo Pracowników, dopiero na miejscu trzecim - Wydajność!

Moje krótkie podsumowanie dyskusji o Raporcie, którego jestem sprawozdawcą: „Raport o Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA).

Strony