Eliminacje Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Eliminacje Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego zakończone. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję! Pozdrowienia dla 9 laureatów, dla których przygotowałem nagrody książkowe oraz inne upominki

Czesław Hoc: Biedroń to Palikot bis, a o wspólną listę KE apelują ludzie, którzy powracają do pewnych komunistycznych zależności

Główne hasła wywiadu dla PR Koszalin: 1/"Jeden Pan Biedroń wiosny nie czyni". Partia "Wiosna" - jako "Palikot Bis"; 2/"Koalicja Europejska" - Kompanija osób zgranych i skompromitowanych. Można rzec, Koalicja im. gen. Jaruzelskiego i Kiszczaka; 3/Polska od zarania dziejów była w Europie (966 r. Chrzest Polski).To Polska kilkakrotnie ratowała "skórę" Europie (Odsiecz Wiedeńska, Bitwa Warszawska). 4/Jesteśmy wartością w Europie. Ale nie będziemy uprawiać polityki tzw. bluszczowej, tj. podwieszania się pod nakazy Niemiec czy Francji;5/Wystawa w PE w Strasburgu "Polska Solidarna w Europie. Polscy Strażacy w Szwecji".

W Unii, w tym - na dzisiejszej sesji plenarnej w Brukseli - wszyscy o równowadze płci

Tymczasem, w trzech najważniejszych instytucjach UE, tj.: Komisji Europejskiej (KE), Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady Europejskiej (RE), na ich czele ... sami mężczyźni! Ci, którzy najbardziej domagają się tej równowagi. I żaden z nich nie uderzył się w pierś.

„Bądź mądry i pisz wiersze”!

Dla jednych - „bezpieczniejszy niż sól”, dla innych - „zło wcielone”. Zadecyduje rok 2022!
Czyli, glifosat - z jednej strony, herbicyd najchętniej stosowany przez rolników na całym świecie, żaden herbicyd w historii nie był stosowany tak szeroko, z drugiej strony - przez wielu wprost znienawidzony, głównie przez ekologów, a zwłaszcza tych, którzy utożsamiają go z GMO.

Ochrona pracowników przed narażeniem na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów

Ochrona pracowników przed narażeniem na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy to nasz wspólny moralny i cywilizacyjny obowiązek! Jeśli w Unii Europejskiej nowotwory stanowią główną przyczynę zgonów związanych z pracą, a rocznie z tego powodu umiera w Europie około 90–100 tys. osób, to podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zapobiegania narażeniu na kancerogeny i mutageny w miejscu pracy staje się pilną koniecznością.

Strony