Już w Strasburgu

Aktualnie - miłe reminiscencje z wizyty w Nowym Worowie (gm. Złocieniec) - wsi królewskiej dawnego starostwa drahimskiego.
Zaproszenie od druhów z OSP. Na ręce Prezesa dh Mateusza - Gratulacje! dla całej OSP. Jednostka włączona do KSRG. Dwie Młodzieżowe DP. Doskonałe wyszkolenie, pełny profesjonalizm w akcjach, ale .... potrzeby w sprzęcie - znaczne!
Przy okazji tej wizyty:1/ Kościół filialny, pw. Wniebowzięcia NMP -„perełka” neoromańska.

Strony