Dokąd zmierzacie eurokraci!? Kolejny „pistolet straszak”! Próba nowego „euroszantażu”?

Podczas ostatniej sesji PE w Strasburgu przegłosowano sprawozdanie dotyczące możliwości powiązania europejskich funduszy z oceną praworządności, przedstawionego przez europosłów grupy politycznej chadeków z EPL (w której są posłowie z PO i PSL) i grupy (S&D) socjalistów (w której są posłowie z SLD) stosunkiem głosów: 397 europosłów „za”, 158 „przeciw” i 69 „wstrzymało się").

Jest uroczyste zwieńczenie długich prac nad niezwykle ważną regulacją

Podniosły moment podpisania aktów prawnych wprowadzających w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nowelizującego akt ustanowienia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przez Antonio Tajaniego (Przewodniczący Parlamentu Europejskiego), George’a Ciambę (Minister ds. Europejskich Rządu Rumunii, która aktualnie przewodniczy w Radzie UE) oraz Czesława Hoca (posła - sprawozdawcy, głównego autora rozporządzenia).

„Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Jest dobrze!

W procedowaniu EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki) na lata 2021-27 uczestniczę jako „Shadow Rapporteur” (Kontrsprawozdawca lub in. Sprawozdawca „Cień|”). Oto dwie nasze propozycje (obie dobre!) okresu trwania aktywności rybackiej dla tymczasowego zaprzestania działalności połowowej („Temporary cessation of fishing activities”)

Oto moje wystąpienie na sesji plenarnej w Strasburgu (01.2019)

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EGF) - wsparcie finansowe dla pracowników, którzy stracili pracę w wyniku globalizacji (kryzysu finansowego lub gospodarczego). Przykłady: bogata Francja otrzymała - ponad 100 mln euro, niewielka Irlandia - 68 mln euro, a Polska (tylko) 2,5 mln euro! Zastanawiam się, dlaczego poprzedni rząd nie skorzystał z tego Funduszu, gdy 4,5 tys. stoczniowców ze Szczecina i Gdyni straciło pracę!?

Oto moje wystąpienie na sesji plenarnej w Strasburgu:

Eliminacje "Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym"

Po raz kolejny miałem zaszczyt objąć patronatem okręgowe eliminacje "Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym". W eliminacjach wezmą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Tematem przewodnim tegorocznej olimpiady jest: "Polska i jej sąsiedzi. Polityka - Gospodarka - Społeczeństwo - Kultura”.

„Stop protekcjonizmowi”, „Chcemy pracować legalnie w Europie”, „Zachowajmy Europę Jedną jako Wspólnotę”, „Gdzie schowaliście zasady EU?

„Stop protekcjonizmowi”, „Chcemy pracować legalnie w Europie”, „Zachowajmy Europę Jedną jako Wspólnotę”, „Gdzie schowaliście zasady EU? Nie możemy ich znaleźć” - tylko niektóre hasła w dzisiejszym proteście pracowników transportu międzynarodowego pod oknami PE w Brukseli.

Definicja „przybrzeżnego statku rybackiego na małą skalę”

Czy aby na pewno definicja „przybrzeżnego statku rybackiego na małą skalę” będzie zapewniała priorytet dla (rodzinnego) łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego?!
Jak już wspomniałem, aktywnie uczestniczę w pilnych pracach PE Komisji Rybołówstwa (PECH) w kwestii zasad wdrożenia Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na lata 2021-2027.

Strony