Spotkanie z udziałem doradcy Ministra GMiŻŚ Grzegorza Hałubka, Posła do PE Czesława Hoca oraz radnego Sejmiku Zachodniopomorskiego Henryka Carewicza

Dzisiejszego dnia (06.02.) w Porcie Rybackim w Kołobrzegu w siedzibie Organizacji Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z o. o. (skupiającej 52 jednostki rybackie głównie z Kołobrzegu oraz przystani rybackiej w Chłopach) odbyło się spotkanie z udziałem doradcy Ministra GMiŻŚ Grzegorza Hałubka, Posła do PE Czesława Hoca oraz radnego Sejmiku Zachodniopomorskiego Henryka Carewicza.

Bardzo wiele wnoszonych poważnych kwestii utrudniających codzienne życie i ciężką pracę naszych rybaków! Bardzo dużo zaniedbań, błędów i zaniechań ze strony administracji! Oto tylko niektóre poruszane tematy:

1/Urząd Morski w Słupsku (restrykcyjne i nadgorliwe działania Kapitanatu Portu w Kołobrzegu w stosunku do rybaków; kontrola wykonania przebudowy Przystani Rybackiej w Ustroniu Morskim i Chłopach; kwestia zasadności Książeczek Żeglarskich oraz Karty Bezpieczeństwa);

2/Farmy wiatrowe na Bałtyku (karygodna sytuacja braku konsultacji organizacji rybaków wobec w ogóle celowości ich posadowienia, a także ich lokalizacji);

3/Agencja Rynku Rolnego (zasadność i sposób funkcjonowania Funduszu Promocji Ryb; podatek pobierany tylko od ryb konsumpcyjnych?);

4/Program Operacyjny z Europejskiego Funduszu Morskiego 2014-20 (b. ważny dla rybaków i pilna potrzeba jego wdrożenia; kwestia reaktywacji szkolnictwa zawodowego morskiego, nawiązanie współpracy z Technikami Rybołówstwa Morskiego);

5/Zasady złomowania (dlaczego tylko jednostki netowe?; rekompensaty – jeśli już - to nie dla wszystkich, wysoce niekorzystna sytuacja dla jednostek łodziowych łowiących do 12 mil).

6/Interwencja rynkowa (procedura wycofania, aktywizacja administracji rybołówstwa w tym zakresie);

7/Inspekcja Handlowa (ochrona marki i nazwy dorsza bałtyckiego);

8/Wędkarstwo (liczne przypadki zaplątanych pilkerów w sieciach rybackich);

9/Program de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

10/Certyfikacja MSC (poważne problemy wobec nie przedłużenia tego certyfikatu);

11/Wyławianie sieci (sprzątanie dna morskiego- sprawiedliwy podział rekompensat dla wszystkich);

12/Zakaz sprzętowy (zmiana rozporządzenia w zakresie warunkowych pozwoleń na połowy ryb płaskich w sezonie wakacyjnym);

13/Poważny problem fok szarych na Bałtyku (ok. 3,2 kg ryb jako średnie dzienne zapotrzebowanie foki szarej na pokarm, ponadto jako żywiciel ostateczny pasożyta nicienia Anisakis simplex) oraz problem kormoranów (każdy kormoran zjada dziennie średnio ok. 350-500 gramów ryb);

14/Książeczki ewidencji paliwa (ich zasadność).