Parlament Europejski o europejskiej platformie na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości tworzą w PE wspólnie z Brytyjską Partią Konserwatywną i Obywatelską Partią Demokratyczną z Czech - Grupę Polityczną Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - w skrócie EKR (European Conservatives and Reformists Group, ECR). Jest to trzecia co do wielkości grupa (spośród 8) w Parlamencie Europejskim zrzeszająca obecnie 71 członków.

Poniżej artykuł na oficjalnej stronie EKR dotyczący poważnej kwestii pracy nierejestrowanej. Debata odbyła się na obecnej sesji plenarnej PE w Strasburgu.
--

Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata nad sprawozdaniem dotyczącym wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w kwestii utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej. W imieniu delegacji Prawa i Sprawiedliwości głos zabrali Czesław Hoc oraz Zdzisław Krasnodębski.

Należy walczyć ze zjawiskiem szeroko rozumianej pracy nierejestrowanej, ale przede wszystkim należy stworzyć taki system, w którym podmiotom gospodarczym nie będzie się opłacać tworzenie tego rodzaju niedobrych praktyk”

– rozpoczął swoją wypowiedź Czesław Hoc. Europoseł PiS zwrócił uwagę, że powinno się też kłaść nacisk na uświadamianie społeczeństw o wielkiej szkodliwości zjawiska pracy nierejestrowanej, a

Platforma unijna powinna być impulsem do wypracowania konkretnej strategii i przeznaczania unijnych środków dla radykalnego obniżenia kosztów pracy”.

Zdaniem Zdzisława Krasnodębskiego platforma, której powołanie przewiduje to sprawozdanie, może przyczynić się do zmniejszenia zjawiska pracy nierejestrowanej.

Tylko w przypadku, gdy dzięki wymianie informacji i doświadczeń przyczyni się do zidentyfikowania prawdziwych, licznych i różnorodnych przyczyn tego zjawiska i nie będzie próbą narzucenia jednego sposobu widzenia i działania państwom członkowskim”

Zauważył również, że istnieje problem powszechnej akceptacji pracy nierejestrowanej wśród pracodawców i pracowników, oraz niekiedy w kręgach administracji rządowej i samorządowej, a do częstych przyczyn pozostawania w szarej strefie należą zbyt wysokie podatki przy jednocześnie niewielkich zarobkach, oraz brak legalnych miejsc pracy, a także

Ssztywne ustawodawstwo i ograniczone zaufanie do systemu ubezpieczeń społecznych, szczególnie systemów emerytalnych, które są często wykorzystywane w celu doraźnego uzupełniania budżetu”.

Kontakt: Katarzyna Ochman-Kamińska +32 470 95 59 28