❗Proszę, przeczytajcie uważnie❗W kwestii uzasadnienia wyroku TK w sprawie aborcji eugenicznej.

❗Konstytucja❗Konstytucja!

‼Trybunał Konstytucyjny stoi na straży Konstytucji RP. W tym też znaczeniu TK chroni naszych praw! W swym wyroku potwierdził tylko i aż wartości konstytucyjne: art. 38 Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Ponieważ życie ludzkie jest wartością konstytucyjną, zatem państwo w sposób bezpośredni powołane jest do jego ochrony. Prawo do ochrony życia jest jednym z najważniejszych gwarancji Konstytucji, które w sposób naturalny warunkuje istnienie wszystkich wolności i praw człowieka.art.30 Konstytucji: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”❗Podkreślam - godność człowieka: przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna!

❗Co więcej: w Preambule do Konstytucji czytamy”: „(…) Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, (…) w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe”.

‼Uwaga! Konstytucję uchwalono 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzono w ogólnonarodowym referendum. Wówczas rządziła SLD-PSL (premier - Włodzimierz Cimoszewicz,). Prezydentem RP był - Aleksander Kwaśniewski).