❗Proszę, przeczytaj uważnie. W kwestii uzasadnienia wyroku TK w sprawie aborcji eugenicznej.❗Lekarz - zawód i powołanie!

❤Esencją zawodu-powołania lekarza jest ochrona życia na każdym jego etapie!

Najpierw była „Przysięga Hipokratesa”, potem „Deklaracja Genewska” z wieloma zmianami, obecnie „Przyrzeczenie Lekarskie” i oczywiście "Kodeks Etyki Lekarskiej".

Pomimo sukcesywnej relatywizacji i ucieczki od pierwotnej gwarancji i uroczystej („z własnej woli i na mój honor”) przysięgi w kategoryczny sposób potępiającej aborcję i eutanazję, nadal kwestia ochrony życia jest nadrzędną!

‼„Przysięga Hipokratesa” („Ojca medycyny” - 4 wieki wieki przed Narodzeniem Chrystusem). Lekarz jako ideał zaufania w społeczeństwie. Chroni chorych i sprzeciwia się zabijaniu, nawet na własne życzenie pacjenta. Lekarz to zaufany mędrzec - uczony przynoszący ulgę w cierpieniu. Życie swoje i sztukę swoją zachowuje w czystości i niewinności!

‼„Deklaracja Genewska” (zw. „Nowożytną Przysięgą Hipokratesa" - w 1948 r. Światowe Stowarzyszenie Medyczne): „Zachowam najwyższy respekt dla życia ludzkiego od chwili jego poczęcia. Nawet pod wpływem groźby nie użyję mojej wiedzy lekarskiej przeciwko prawom ludzkości”. W nowelizacji w 2006 r. (już tylko): „Zachowam najwyższy szacunek dla życia ludzkiego”. Ale, cały czas: „Przyrzekam uroczyście, z własnej woli, na mój honor”!

‼Aktualne „Przyrzeczenie Lekarskie”. Lekarz ma służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu. Według najlepszej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek. Ma strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić. Przyrzeka to uroczyście!

‼Kodeks Etyki Lekarskiej: art. 2. ust. 1 „Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego”, ust.2.”Największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego -„Salus aegroti suprema lex esto”. art. 3. „Lekarz powinien zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka bez względu na wiek”.