‼Poradnia Stomatologiczna dla Osób Niepełnosprawnych przy Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie

❗️Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na moje zapytanie poselskie nr 1729 z dn. 18 października w powyższej sprawie:

❗️Zawieszenie działalności poradni ma charakter czasowy i jest ściśle związane z modernizacją pawilonu dziecięcego.

❗️Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie planuje wznowienie działalności poradni stomatologicznej dla osób niepełnosprawnych, w nowych warunkach i z nowym wyposażeniem, z chwilą zakończenia procesu inwestycyjnego pawilonu dziecięcego, planowanego na 15 grudnia 2020 r.

❗️W 2020 r. została wprowadzona zmiana wyceny świadczeń z zakresu endodoncji, kolejne prace dotyczą świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii (w tym świadczeń udzielanych osobom niepełnosprawnym w znieczuleniu ogólnym).

❗️W zakresie stosowania sedacji wziewnej (preparat "Entonox") jako metody znieczulenia w przypadku leczenia dzieci z niepełnosprawnością, z tendencją do nadpobudliwości nerwowej, pacjentów z zaburzeniami autystycznymi czy też z zespołem Downa lub zespołem Aspergera - może być przydatna, ale za każdym razem konieczna jest ocena ryzyka i przyrównania go do osiąganych korzyści. W przypadku większości wspomnianych wyżej grup chorych prawdopodobnie bezpieczniejsze byłoby zastosowanie znieczulenia ogólnego z intubacją tchawicy.