Drodzy Mieszkańcy Kołobrzegu!

Drodzy Mieszkańcy Kołobrzegu! Nie obrażajmy dalej św. Jana Pawła II. Honorowego Obywatela Naszego Miasta. Ojca Św.,który tak pięknie i z taką szczerą miłością mówił do ludzi morza: „Dziękujemy za ten wiatr od morza. Słowo Boże znalazło tutaj miejsce w Kołobrzegu za czasów Bolesława Chrobrego"; "Apostołowie byli rybakami"; "Ludzi morza, którzy wypływają na morze, muszą się zmagać z wichrem, aby zwyciężać"; "Niejednemu z was potęga i bezkres morza ułatwia kontakt z Bogiem. Znane jest powiedzenie - Kto nie umie się modlić, niech wypływa na morze!”.

CZYTAJ WIĘCEJ...