Zdecydowane Tak - dla silnej Polski w silnej Europie! Zdecydowane Nie - dla UE jako superpaństwa z hegemonią Niemiec i Francji!

‼️Zdecydowane Tak - dla silnej Polski w silnej Europie! Dla Europy Wartości i Europy Ojczyzn. Dla Europy praworządnej, sprawiedliwej, solidarnej i bezpiecznej!
‼️Zdecydowane Nie - dla UE jako superpaństwa z hegemonią Niemiec i Francji! Dla Europy ”równych i równiejszych” i podwójnych standardów! Europy zmierzającej ku „leworządności”.
‼️W Europie jesteśmy silni - piąta potęga w UE (ilość mandatów w PE, na 27 państw, od 1 lutego 2020 r.) i dumni, kierując się odwieczną naszą patriotyczną dewizą państwową „Bóg, Honor, Ojczyzna oraz Rodzina!"
‼️Europa i Polska potrzebują siebie nawzajem! Jesteśmy w Europie i będziemy! A byliśmy w niej od zarania naszej państwowości. Już w 966 roku, Książe Polski Mieszko I wprowadził Księstwo do ówczesnej „Unii Europejskiej”(Chrzest Polski). A Jego syn, Bolesław Chrobry, pierwszy koronowany Król Polski, na Zjeździe Gnieźnieńskim (1000 r.), utworzył polskie arcybiskupstwo w Gnieźnie z podległymi mu biskupstwami w: Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu!
‼️To Polska kilkakrotnie ratowała Europę: ‼️król Polski Jan III Sobieski, stojąc na czele połączonych sił polskich oraz wojsk chrześcijańskich z kilku krajów Europy w 1683 r. pokonał Imperium Osmańskie i ocalił wówczas całą Europę przed nawałą zbrojnego islamu; ‼️w 1920r. w Bitwie Warszawskiej („Cud na Wisłą”), Armie Wojska Polskiego, pod wodzą Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego, Józefa Piłsudskiego (i powszechny zryw Narodowy) powstrzymała nawałnicę bolszewicką, ratując Europę przed zalewem bolszewików i sowiecką inwazją.
‼️Mamy swą podmiotowość, dumę i honor oraz tożsamość narodową - i te wartości wzmacniamy.
‼Prawo i Sprawiedliwość jest partią wysoce proeuropejską.
‼️Europa bez wartości, bez sprawiedliwej wspólnoty z ogarniającą pychą i wyniosłością unijnych eurokratów może doprowadzić do ruiny, tak jak w przypowieści o biblijnej wieży Babel!