Barbórka - Święto Górnicze!

Barbórka - Święto Górnicze - także geologów i pracowników wydobycia innych paliw kopalnianych: ropy naftowej, gazu ziemnego i klatratu metanu oraz torfu, w tym❗torfu leczniczego (borowiny - "czarnego złota") UZG Kołobrzeg - "Mirocice").

Niech Wam darzy Św. Barbara z Nikomedii.
Uroczystości w rzeczywistości Covidowej mniej liczne i mniej okazałe, ale zawsze napawające dumą, uszanowaniem tradycji oraz w radosnym klimacie Rodzinnym!
Zatem bez familoków, bez tzw. karczmy piwnej i spotkań gwarków przy piwie i bez combrów babskich, a także bez zakuwania w dyby i wypiciu piwa z solą za niesubordynację w galowym stroju górniczym, nałożone przez Górnicze Wysokie Prezydium.
Szczęść Wam Boże!