Dzień Ratownika Medycznego!

Ratownik medyczny! Zawód i powołanie! Misja i Pasja! Pierwsi do Pomocy! 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku! Na szali każdej sekundy, minuty, godziny - zdrowie lub życie ludzkie! Dzisiejsi Bohaterowie! Dziękujemy! Niech Wam darzy - bł. Gerard!
 
P.S.❗️Dzień Ratownika - został powołany na mocy Ustawy z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Miło mi poinformować, że byłem współtwórcą i posłem sprawozdawcą (oraz przewodniczącym Podkomisji ds. PRM) tej ustawy wraz z ówczesnym Wiceministrem Zdrowia, a obecnym - Głównym Inspektorem Sanitarnym, Jarosławem Pinkasem. Pragnę też podkreślić bardzo profesjonalną i aktywną rolę w tworzeniu tej ustawy Romana Pałki (Dyrektora Woj. Stacji Pog. Rat. w Szczecinie) oraz Roberta Gałązkowskiego (dyrektora LPR).