"Salus aegroti suprema lex esto" - Zdrowie chorego jest najwyższym prawem!

Najpierw głęboka wdzięczność i szczery szacunek oraz piękne słowa podziękowania dla Wszystkich Pracowników Służby Zdrowia - współczesnych Naszych Bohaterów w walce z Covid-19.

Projekt ustawy jest Naszego poselskiego obowiązku, wręcz imperatywem kategorycznym w celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego dla Polaków.
Fundamentem i osnową treści projektu ustawy jest naczelna zasada w Przyrzeczeniu Lekarskim i Kodeksie Etyki Lekarskiej: "Salus aegroti suprema lex esto" - Zdrowie chorego jest najwayższym prawem!
W imię solidarności zawodowej, solidarności społecznej oraz w imię świętej sprawy jaką jest życie i zdrowie każdego obywatela - mamy święty obowiązek jego ratowania!
Byłoby idealnie, gdybyśmy w imię solidarności międzyludzkiej działali spójnie i w jedności, zgodnie z aktualnym hasłem „wszystkie ręce na pokład”!