Kolejne wsparcie dla Strażaków Ochotników!

"To Wy dbacie o nasze zdrowie, ratujecie niejednokrotnie życie, chronicie nasz dobytek i mienie. My, w dowód wdzięczności zapewnimy Wam poczucie bezpieczeństwa w pracy, godne warunki oraz prestiż, bo wyróżniacie się spośród innych. Swoją ofiarnością, odwagą i z serca niesieniem pomocy. Nieprzypadkowo na Waszych sztandarach powiewa napis „Bogu na chwałę i ludziom na ratunek”. Tyle wyjazdów, ile powrotów!"

CZYTAJ WIĘCEJ