W zdecydowanym proteście wobec planów budowy przemysłowej chlewni!

Po spotkaniu z mieszkańcami Święciechowa (pow. choszczeński, gm. Drawno) w zdecydowanym proteście wobec planów budowy przemysłowej chlewni! ❗️Efekt: obszerne oficjalne pisma jako posła na Sejm RP do: 1/Wojewody Zachodn.;2/Woj. Insp. Sanit.; 3/Woj. Insp. Ochr, Środw.; 4/Woj. Lek. Weterynarii; 5/Woj. Insp. Nadz. Budowl. Damy Radę!