Uwaga! Mieszkańcy wsi Korytowa, Wardynia i Stawina (gm. Choszczno).

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz tego dokonać” (W. Disney).
 
❗️Uwaga! Mieszkańcy wsi Korytowa, Wardynia i Stawina (gm. Choszczno).
 
❗️Paliwo gazowe - realna nadzieja! Wstępna ekspertyza zadowalająca. Dalsze wymagane procedury - bystro „pomykają"! Damy radę!
Oto konkluzja naszej dzisiejszej - długiej, konkretnej i owocnej rozmowy z P. Dyr. Oddz. Zakładu Gazowniczego w Szczecinie - Andrzejem Hoehle, w aspekcie omówienie ustaleń wizyty z dn. 08 lipca b.r. w gm. Choszczno, w miejscowościach: Kortowo, Wardyń i Stawin, dotyczącej projektowania zaopatrzenia w paliwo gazowe!
W perspektywie czasu - dalsze informacje i spotkania w terenie (w zależności od sytuacji pandemicznej). Serdecznie pozdrawiam. Cz. Hoc