Z ostatniej chwili! STRASBURG!

czesław hoc, strasburg

Z ostatniej chwili! STRASBURG: Przewodniczący Grupy EKR Pan Syed Kamall podczas dzisiejszej Konferencji Przewodniczących zaproponował, by podczas sesji Parlamentu Europejskiego w lutym NIE było głosowania nad rezolucją o sytuacji w Polsce, co zostało JEDNOGŁOŚNIE zaaprobowane!

Jednakże Grupa ALDE zapowiedziała, iż w przyszłym tygodniu zaprezentuje "rezolucję techniczną" do rozpatrzenia przez Konferencję Przewodniczących.

Jak widać są tacy, którzy za wszelką cenę nie chcą odpuścić, wbrew wszystkiemu .....

Oryginalny tekst wiadomości:

"ECR Chairman Syed Kamall proposed and it was unanimously agreed not to have resolutions and a vote on Poland put in the draft agenda for the February session. However the ALDE said that next week they would present a 'technical resolutions' for consideration by the Conference of Presidents."