Mój dzisiejszy głos na sesji plenarnej w Strasburgu!

Dzisiaj, 2 lutego, gdy w Polsce obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, (lub jak kto woli Święto Matki Bożej Gromnicznej), odbyła się debata na temat utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej (w Polsce raczej zwanej - pracą "na umowie śmieciowej") i zniechęcania do niej.

Innymi słowy: co zrobić, by konkretnie przeciwdziałać zjawisku szeroko rozumianej pracy nierejestrowanej, pozornego zatrudnienia, tworzenia firm "przykrywkowych", zjawiska pracy nierejestrowanej na szczeblu transgranicznym prowadzącego do tzw. dumpingu socjalnego czy też fałszywego zadeklarowania pracy.

Oto mój głos w dyskusji (czas: 1 min!) na sesji plenarnej, jako full member of the Employment and Society Affairs Committee (pełnoprawnego członka Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych):

Nie ulega wątpliwości, że należy przeciwdziałać, a nawet walczyć ze zjawiskiem szeroko rozumianej pracy nierejestrowanej. Jednakże najlepiej byłoby, gdybyśmy stworzyli taki konkretny system, by pracodawcom (podmiotom gospodarczym) po prostu nie opłacało się zatrudniać na umowy tzw. śmieciowe. Zatem, tworzenie unijnej platformy powinno dać przede wszystkim impuls do opracowania konkretnej strategii i przyznania unijnych środków dla radyklanego obniżenia kosztów pracy, a więc, m.in.: ulgi podatkowe, programy subsydiowania, bony usługowe dla pracodawców, ułatwienie i uproszczenie przepisów przejścia z gospodarki nieformalnej do formalnej, tworzenie zachęt finansowych do przyjaznego zatrudniania, itd. Należy także uwrażliwiać i ścisłe egzekwować prawo pracy i jego kulturę, łącznie z kampanią społecznego uświadamiania w wymiarze wieloaspektowych niekorzystnych następstw w tego rodzaju zatrudnianiu".

W osobnej dyskusji wyraziłem z kolei moje obawy i poważne wątpliwości, czy aby tworzenie kolejnej unijnej biurokratycznej machiny kontrolująco-nadzorującej, tj. unijnej platformy na rzecz usprawniania współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej nie jest wprost marnotrawieniem unijnych pieniędzy, a także powielaniem istniejących już unijnych inicjatyw, instytucji i form współpracy!?