„Auschwitz. Between Heaven and Hell” (Auschwitz. Pomiędzy Piekłem a Niebem”)

We wtorek wieczorem (26.01.) w przeddzień 71-rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, w Parlamencie Europejskim w Brukseli uczestniczyłem w przejmującej i bardzo wymownej w swej treści wystawie zatytułowanej: „Auschwitz. Between Heaven and Hell” (Auschwitz. Pomiędzy Piekłem a Niebem”) - Św. Maksymilian Maria Kolbe w twórczości Mariana Kołodzieja"(byłego więźnia KL Auschwitz nr 432), przygotowaną przez Pana Profesora Ryszarda Legutkę z frakcji EKR.

Studiowaliśmy prace Mariana Kołodzieja, pt.: „Klisze pamięci. Labirynty”, w której przedstawił artystyczną wizję gehenny obozowej (swoisty dialog istoty ludzkiej z niewyobrażalnym cierpieniem) oraz heroiczny czyn osadzonego w obozie św. Maksymiliana Marii Kolbego – który oddał własne życie za życie współwięźnia Franciszka Gajowniczka, polskiego żołnierza, zm. w 1995 r. śmiercią naturalną. Na rok 2016 przypada 75 rocznica męczeńskiej śmierci franciszkanina,
Oryginały prac Mariana Kołodzieja znajdują się w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k/Oświęcimia. Prowadzone jest przez Franciszkanów i Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego.

Z rozważań Św. Maksymiliana Kolbe: „Nie wierzę, że znajdzie się pod słońcem człowiek, co by nie pragnął szczęścia i to możliwie największego, bez ograniczeń, czyli... Boga!”