„And The World Remained Silent” „In Memory of Holocaust Victims and People Who Rescued Jews”

W przededniu Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, w PE Pani Minister, poseł do PE Anna Fotyga, w ramach działań grupy EKR, zorganizowała Konferencję pod hasłem: „And The World Remained Silent” („A Świat Milczał”!). „In Memory of Holocaust Victims and People Who Rescued Jews” (“Pamięci Ofiarom Holokaustu i Tym, którzy Ratowali Żydów”).

Mottem była wypowiedź Św. JP II z dn. 30 marca 2000 roku w Instytucie Yad Vashem: „In the place memories, the mind and heart and soul feel an extreme need for silence. Silence in which to try to make some sense of the memories which come flooding back. Silence because there are no words strong enough to deplore the terrible tragedy of the Shoah”. (“„W tym miejscu pamięci umysł i serce, i dusza odczuwają wyjątkową potrzebę milczenia. Milczenia, by wspominać. Milczenia, by próbować uchwycić jakiś sens wspomnień, które cofają nas w przeszłość. Milczenia, ponieważ nie ma słów dostatecznie mocnych, aby opłakiwać straszliwą tragedię Shoah...”)

Warto pamiętać!
1/Spośród ok. 26 tys. osób odznaczonych najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym nadawanym dla nie–Żydów „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”, dotąd uhonorowano ponad 6,5 tys. Polaków, czyli ok. 1/3 wszystkich odznaczonych. Zatem, Polacy są na pierwszym miejscu listy odznaczonych tym zaszczytnym i wyjątkowym Medalem przez państwo Izrael za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Ta lista pozostaje wciąż listą otwartą…

2/Rada Pomocy Żydom „Żegota”–była instytucją Polskiego Państwa Podziemnego, powołana specjalnie do niesienia pomocy Żydom (niektórzy historycy szacują, że ok. jednego miliona Polaków pomagało Żydom w czasie II wojny światowej).

3/Prof. Żaryn podkreślił szczególny fenomen polskiego społeczeństwa katolickiego. Otóż, w samej Warszawie w okresie 1942-44 roku przechowywano ok. 25 tys. Żydów. Konkludując - tylko społeczeństwo prawdziwie katolickie, odpowiadające przed samym Bogiem, mogło stworzyć takie przyzwolenie dla schronienia tylu Żydów, za które groziła kara śmierci! Skonkludował to wymownym pytaniem: „Czy znamy drugie takie miasto, w którym żyje ok. 25 tys. ludzi, niezauważonych?!”