Żeby nie było, że jest lekko!

Dzisiejszy „Triloque”, czyli spotkanie przedstawicieli PE (European Parliament), m.in. z moim udziałem, jako Posłem-Sprawozdawcą Raportu (sprawozdania) EU-OSHA, Rady (Council) - z Margaritą Dilkovską - Minister Prezydencji Bułgarskiej (Kraj, który aktualnie przewodniczy w Radzie UE) i KE (European Commission) z Panią Dyrektor Barabarą Kauffmann - w kwestii uzgodnień Raportu Legislacyjnego dla trzech Europejskich Agencji: Cedefop (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego), EU-OSHA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) i Eurofound (Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy).

Jako sprawozdawca legislacyjnego Raportu dotyczącego funkcjonowania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) zgłaszam tekst oraz poprawki, by uzgodnić wspólne stanowisko w celu usprawnienia i innowacyjnego podejścia do zagadnień kultury zapobiegania ryzyku w celu poprawy warunków pracy w UE, by europejskie miejsca pracy były bezpieczne, zdrowsze i bardziej wydajne! Z korzyścią dla pracowników, przedsiębiorstw i firm oraz rządów państw członkowskich UE.