"Zanim prawda włoży buty, kłamstwo zdąży już obiec pół świata"

Rozmowa w PR Koszalin ze studia w Strasburgu.Główne tezy poruszane w wywiadzie:

1/ W/w przysłowie zacytowałem w odniesieniu do manipulacji medialnej w "Rzeczpospolitej" (potem zresztą oficjlanie zdementowanej) w kwestii "demontażu Unii". Zatem, najpierw kłamstwo, potem dementi, ale w świat "poszło",

2/ Partia Prawo i Sprawiedlwiość jest partią proeuropejską! Chcemy Unii jako Wspólnoty! Dążymy do Europy Ojczyzn, Europy Państw Narodowych! Nie zgadzamy się na Europę dwóch czy kilku prędkości! Chcemy powrotu do fundamentów wg dewizy "In varietate concordia" - Zjednoczeni w różnorodności.

3/ Absurdalne i niepokojące - w mojej opinii - motto dla dzisiejszej histerycznej, sfrustrowanej i totalnej opozycji w PE - "Im gorzej w Polsce, tym lepiej dla nas".

4/ Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w UE - Polski nie popierał i Jej się nie przysłużył (akceptacja kar dla Polski - 250 tys. euro za 1 nieprzyjętego uchodźcę, akceptacja szkalowania Polski na forum PE, wsparcie puczu grudniowego w Sejmi RP, brak reakcji na niekorzystny i niesprawiedliwy pakiet klimatyczny, itp),

5/ Szczyt w Rzymie z okazji 60 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich jako szansa na opamiętanie się elit Unii i pilne rozpoczęcie reform UE,

6/ Przygotowania Prawa i Sprawiedliwości do wyborów samorządowych w Regionie i w Polsce. Program i jego realizacja po udanych dla nas wyborach. Utworzone Zespoły i koordynacja regionalna.Struktury działają prężnie i efektywnie.

POSŁUCHAJ