Z cyklu: Dla Naszych Dzielnych Rycerzy Św. Floriana.

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. (Nowy) Średni Samochód Ratowniczo - Gaśniczy dla OSP Drawno (pow. choszczeński). 01.02.2020 r. Stałe i zewsząd życzenia: „Tyle wyjazdów, ile powrotów”!