Wynegocjowaliśmy bardzo korzystny budżet, z którego Polska dostanie 750 miliardów złotych!

Polskie Radio Koszalin. Gość Studio Bałtyk!

Pokoleniowy sukces na Szczycie RE w Brukseli! Polska - 750 mld zł (na lata 2021-2027). Polska - głos decydujący i współdecydujący w UE!
Zasada praworządności i zasada celów klimatycznych - skorygowana (bez arbitralnego i uznaniowego mechanizmu wiążącego budżet z praworządnością i bez konieczności osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050).
Należy pamiętać, że w RE (Radzie Europejskiej, w składzie głów państw lub szefów rządu) obowiązuje - jednomyślność! Decyzyjnie - nic się nie dzieje w UE bez RE!