Wszystkie drogi prowadzą nad... Bałtyk!

W Brukseli budująco o drogach Pomorza Środkowego i Zachodniego!

Jeszcze nigdy w historii Pomorza Zachodniego w jednym czasie nie było realizowanych tylu kilometrów nowych dróg. A obecnie - najdłuższym placem budowy w Polsce jest droga ekspresowa S6 Goleniów - Koszalin (wszystkie 6 odcinków plus obwodnica Koszalina i Sianowa o łącznej długości 140 km!). Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę! Nie ma obecnie w kraju dłuższego odcinka drogi szybkiego ruchu w budowie! Pojedziemy nią w 2019r.! 11 węzłów drogowych, 111 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady i przejścia dla zwierząt), 6 (3 pary) MOP-ów (Miejsc Obsługi Podróżnych) i 3 Obwody Utrzymania Drogi Ekspresowej!
S6 w miejscu węzła Goleniów Północ łączy się z drogą S3 (komunikacja z południem Polski), natomiast w rejonie miejscowości Wicimice odejdzie od obecnego przebiegu DK nr 6 i będzie prowadziła w kierunku Kołobrzegu i dalej Koszalina!

I dalej budująco:

Budowa S11 - łącząca środkowe i wschodnie wybrzeże Bałtyku poprzez tereny Wielkopolski ze Śląskiem, a poprzez autostradę A4 z Małopolską i Podkarpaciem i obecnie jej nowy odcinek od Bobolic do Koszalina (47,7 km - 1 mld 200 mln zł), a także modernizacja ulic Koszalina: Krakusa i Wandy, Gnieźnieńskiej oraz ul. Armii Krajowej w ciągu DK11 (24 mln zł). Trwają prace nad budową obwodnic Koszalina i Sianowa oraz obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11 (która powstaje w ramach realizacji odcinka S6 Kołobrzeg Zachód - Ustronie Morskie) oraz obwodnicy Szczecinka na drodze S11.

Z kolei na drodze S10 - budowa obwodnicy Wałcza!
W roku 2018 powinna zakończyć się realizacja obwodnic Koszalina i Sianowa oraz Wałcza, odcinki S6 Goleniów – Koszalin oraz obwodnica Szczecinka powinny być gotowe w 2019 roku. W budowie i przetargach są kolejne odcinki dróg!