Wojna z rakiem! Prośba i apel do opozycji!

To rząd PiS realnie poszedł na wojnę z rakiem! Coraz częściej-rak to nie wyrok!

Od maja 2019 z inicjatywy PAD mamy Narodową Strategię Onkologiczną - zagwarantowane ustawowe finansowanie w kwocie 5 mld zł (w ciągu 10 lat). To marzenie wielu dziedzin medycyny! Od roku - Pilotażowy Program „Krajowa Sieć Onkologiczna”. Od 1 października 2019 r. System Breast Cancer Units - kompleksowa diagnostyka i zindywidualizowana terapia w raku piersi. W 2020 r. - nakłady na onkologię 11 mld zł! (w 2015 r. - 7,1 mld zł). Terapia celowana molekularnie (personalizowana) z innowacyjnymi lekami (monoklonalne przeciwciała i inhibitory kinaz), radiochirurgia stereotaktyczna (Gamma oraz Cyber Knife), protonoterapia- to Europa i świat! W roku 2021 - prawdziwy hit, będziemy jednym z pierwszych krajów, w którym szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (a więc - eliminacja raka szyjki macicy) będą powszechnie refundowane. Itd. Stąd prośba i apel do opozycji: Polityka nie musi i nie może być aż tak bezduszna i zimna. Onkologia, podobnie jak kardiologia inwazyjna, transplantologia, dializoterapia, trombektomia mechaniczna, choroby rzadkie i in. potrzebuje ciszy i konkretów, a nade wszystko - nadziei. Nie odbierajcie chorym spokoju i nadziei. Cierpienie ma sens, gdy jest nadzieja i zewsząd autentyczna troska!