We wtorek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata o Europejskich Agencjach Rybołówstwa

We wtorek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata o Europejskich Agencjach Rybołówstwa. W imieniu delegacji Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał Czeslaw Hoc. Oto cała wypowiedź:

 

 

 

Dwie Europejskie Agencje: Kontroli Rybołówstwa, Bezpieczeństwa Morskiego miały zapewniać jednolity i skuteczny poziom bezpieczeństwa na Morzu w UE, zapobiegać zanieczyszczeniom, reagować na zagrożenia z instalacji naftowych i gazowych, dbać o zrównoważone rybołówstwo, chronić wszelkie zasoby żywe na morzu UE, chronić rybaków, itd. Z czego je zapamiętałem? Z arbitralnej i wysoce nadgorliwej kontroli rybaków, ze szczególnym upodobaniem nękania rybaków polskich. Natomiast, „siedziały cicho” w okresie budowy politycznego i wysoce szkodliwego ekologicznie gazociągu Nord Stream zarówno I jak II, a także przy instalacji farm wiatrowych (w miejscach najlepszych łowisk i tarlisk), nie widziałem ich w walce z połowami paszowymi, które m.in. doprowadziły do dramatu dorszowego na Bałtyku, itd. Obecnie tworzymy, w dobie kryzysu migracyjnego, na bazie istniejącej agencji Frontex z siedzibą w Warszawie - Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w stosunku do której, te dwie agencje maja pełnić rolę wzmacniającą i pomagać w koordynacji działań. Tym razem, będziemy je bacznie obserwować. W kredycie zaufania - nie będziemy przeciw!"