Warto i należy tego posłuchać...

(...)W Polsce nie będzie zasypania podziałów, jeśli ta druga strona, która straciła władzę nie uzna prawa obozu, który teraz rządzi do sprawowania władzy". . (...)Uważam, że temperatura wrzenia bije rekord, ale w wąskich grupach, które były bezpośrednio zainteresowane sprawowaniem władzy, miały profity z tego sprawowania władzy",

(...)Poprzedni obóz władzy,obóz Platformy Obywatelskiej, szczególnie celebrował podziały. Wysuwał na pierwszy plan zawsze to, co dzieli. Szukał takich podziałów",

(...) Dziś w kraju zaczyna być naprawdę spokojniej. Polacy mniej kłócą się przy stołach, niż kiedyś.Jest 500+, jest atmosfera prorodzinna, myślenie o państwie polskim, o bezpieczeństwie. To coś, co dla Polaków jest ważne. Nie ma tego szczucia na tę drugą stronę".

Cały artykuł...