„W niepełnosprawności zawsze i wszędzie mamy najpierw widzieć osobę, człowieka, potem ewentualnie jego wózek”!

Moja wypowiedź podczas wczorajszej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, podczas debaty w sprawie wdrażania europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności:

Tak naprawdę każdy z nas doświadcza niepełnosprawności w mniejszym lub większym stopniu, choć współczesny świat jest urządzany przez ludzi pełnosprawnych i głównie dla nich...

Byłoby tak pięknie i szlachetnie, gdyby świat osób niepełnosprawnych i świat ludzi zdrowych stał na jednym trwałym fundamencie i by wzajemnie się wzbogacał i uzupełniał! Byśmy w tym jednym świecie działali na rzecz złagodzenia dysfunkcji i jednocześnie przygotowywali do aktywnego życia w naturalnym środowisku osoby niepełnosprawnej. Przecież niepełnosprawność nigdy nie oznacza niepełnowartościowości. Niepełnosprawny nade wszystko jest osobą, nigdy nie jest ani kaleką, ani inwalidą. W niepełnosprawności zawsze i wszędzie mamy najpierw widzieć osobę, człowieka, potem ewentualnie jego wózek!

W Polsce, przepisy rangi konstytucyjnej i ustawowej zakazują dyskryminacji, m.in. ze względu na płeć i niepełnosprawność. Obowiązujące przepisy dotyczące szeroko rozumianych praw człowieka – obywatelskich i politycznych oraz społecznych, gospodarczych i kulturalnych stosują się na równi do kobiet i mężczyzn, dziewczynek i chłopców. Ludzie niepełnosprawni mają prawo do normalnego życia. Jeżeli nie są ubezwłasnowolnieni i zdrowie im na to pozwala, mogą żyć w związku małżeńskim rozumianym jako związek kobiety i mężczyzny, mieszkać razem, mieć dzieci. Prawo im to umożliwia i polskie prawo ich chroni!

Wg polskiej Konstytucji, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym, a osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy i komunikacji społecznej oraz szczególnej opieki zdrowotnej.