Uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Serca i lidera lokalnej samorządności!

"Wieś!... to me życie, to podarek Boży! To kwiat, co spada z anielskiego czoła... "(...)Na wsi słowik jest piewcą - on tam nie dba wcale, Czy go pośród oklasków przyjmą okazale" ("Wspomnienie wioski", Cyprian Kamil Norwid).

☘️"Wsi spokojna, wsi wesoła! Który głos twej chwale zdoła?" ("Pieśń świętojańska o Sobótce", Jan Kochanowski).

☘️"Tymczasem, przenoś moją duszę utęsknioną. Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała" ("Litwo, Ojczyzna Moja", Adam Mickiewicz).

☘️"Pokłoń się dębom świętym u rozdroży, Rzekom się pokłoń, w nich płynie zdrój Boży... I tym zagonom, na których, wśród żyta. Mak i bławatek na wieńce rozkwita" ("Ziemio", Józef Ignacy Kraszewski).

☘️"Rzepiki pamiętam ja złote.Ten jęczmień, ten żyta łan siwy,Ten krwawnik, te dziwy - przedziwy. Błękitów, z których wieki przędą ręce boże. Naszych serc tęsknotę. ("Pamiętam te piaski nad wodą"...Jan Kasprowicz).

☘️"O, jeśli kochasz, jeśli chcesz Żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż, Sercem ojczystych progów strzeż, Serce w ojczystych ścianach złóż!...("Kochasz ty dom", Maria Konopnicka).