Tzw. "czynnik strachu" ("fear factor") w nieuczciwych umowach handlowych!

Najwyższy czas – rozwiązać problem nieuczciwych praktyk handlowych na europejskim rynku wewnętrznym. Ochrona małych producentów żywności i sprzedawców detalicznych!

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Edward Czesak z Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) jest posłem sprawozdawcą bardzo ważnej rezolucji PE i Komisji pt. „Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności oraz równych praw, uczciwości i przejrzystości w handlu.”

Rezolucja ma na celu ochronę małych producentów żywności i sprzedawców detalicznych przed nieuczciwymi praktykami ich niejednokrotnie silniejszych partnerów handlowych (np. jednostronne zmiany w umowach z mocą wsteczną; stałe opłaty nakładane przez przedsiębiorstwa na dostawców („pay to stay”); płatności dokonywane po upływie 120 dni („pay you later”); zmuszanie dostawców do korzystania z usług konkretnych osób trzecich produkujących opakowania; sprzedaż poniżej kosztów produkcji (często produktów żywnościowych) co w konsekwencji może zagrażać długoterminowej, zrównoważonej produkcji tych produktów w Europie, i wiele in.

Rezolucja ma przyczynić się także do wyeliminowania zjawiska tzw. „czynnika strachu” (często słabsza strona nie podejmuje żadnych czynności prawnych z uwagi na strach przed wypowiedzeniem stosunku handlowego przez stronę silniejszą).

Głosowanie na sesji plenarnej w Strasburgu w przyszłym tygodniu!