"Te Deum et Pro Patria"

Oryginał Konstytucji 3 Maja, po raz pierwszy w historii na Pomorzu Zachodnim w UW w Szczecinie! Dokument, wyróżniony Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Ustawa uchwalona w 1791 r. regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.)! Konstytucja została dostarczona do UW w szczególnej etykiecie, m.in. uroczyście eskortowana przez Policję i służby Straży Miejskiej (jej wartość, jako dokumentu, jest wyceniana na 15 mln zł). Treść jest bezcenna i ponadczasowa!