Tak się kończy ... prywatyzacja szpitali!

Przeświadczenie poprzedniego rządu, że niewidzialna ręka wolnego rynku w ochronie zdrowia uzdrowi system, że to pieniądz i procedura jest najważniejsza, że misją podmiotów leczniczych (przedsiębiorstw już nie - szpitali) ma być zysk (!), a pacjent ma być w tym systemie tylko świadczeniobiorcą - od początku było bardzo podejrzane w aspekcie "kręcenia lodów".

Zdążyłem już powiadomić PIP, NIK, obecnie (po dramacie - śmierci lekarki na przedłożonym dyżurze) Centralę NFZ o kompleksową kontrolę spółki zarządzającej szpitalem (?) w Białogardzie.

Czytaj więcej...