Szanowne Druhny i Szanowni Druhowie - dziękujemy!

Tym razem - średni wóz ratowniczo-gaśniczy dla druhen i druhów z OSP Recz (pow. choszczeński).

Wasza pasja, szczera chęć pomagania ludziom i chronienie dobytku oraz nieoceniona pomoc w sytuacjach nagłych i dramatycznych jest pełna podziwu i szacunku!

Szanowne Druhny i Szanowni Druhowie - dziękujemy!