Streszczenie mojego wywiadu ze studia w Brukseli

Wreszcie partnerski dialog z KE. Rozmawiamy z UE w pozycji wyprostowanej, nie - w „przodopochyleniu”.Polska wchodziła do UE jako Europy Państw Narodowych - i tak trzymamy! Tworzymy nowe i prawdziwe „opowiadanie” o Polsce w kontrze do narracji totalnej opozycji, która „kala własne gniazdo”. 

Przyszłościowa perspektywa finansowa unijna, z istoty rzeczy będzie nieco uszczuplona, wynika to z dwóch faktów: 1/Brexit (Wlk. Brytania wpłacała do UE śr. 12,9 mld funtów, tj. 69 mld zł - z czego wracało ok. 6 mld funtów, tj. 32 mld zł).Dla przykładu Polska śr. wpłaca 2,5 - 3 mld funtów, tj. 13,4 mld zł); 2/Polska jest już krajem rozwiniętym, zatem, nieco więcej (procentowo) otrzymają kraje biedniejsze od Polski.

Zmiany w rządzie: Przyspieszamy, nie oglądamy się na totalną opozycję, kierujemy się dobrem Polski i Polaków. Koniec z państwem teoretycznym! Nowe ministerstwa: inwestycji i rozwoju, przedsiębiorczości i technologii, cyfryzacji, infrastruktury - to jednocześnie aktualne potrzeby i wyzwania. W polityce zagranicznej - koniec z polityką „bluszczową”, tj. podwieszania się pod nakazy Niemiec, Francji czy też Brukseli. 

Służba zdrowia: Już zrobiono wiele (sieć szpitali-„geograficzne” zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, w każdym powiecie-szpital); Senior 75 +, „Za życiem” i przełom w finasowaniu-coroczne ustawowe zwiększenie środków (w 2025 - 6% PKB). Ale to nie wystarcza: od 2011 r. zwiększono nakłady o 21 mld zł (!) i ... niewiele się zmieniło. Zatem, konieczna jest prawdziwa naprawa, „uszczelnienie” systemu ochrony zdrowia. 

Lekarzom rezydentom zalecam głęboką refleksję. Należy pamiętać, że już sama rezydentura i jej ukończenie to „bilet do nieba” na współczesnym rynku w ochronie zdrowia.

Aktualnie zmiany w rządzie to swoisty „napęd hybrydowy”, podwójnie wzmocniony, podążamy ruchem jednostajnie przyspieszonym ku lepszej przyszłości!

CAŁY ARTYKUŁ