Strasburg. Debata w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

„Pamiętajmy! Woda to życie! I na koniec! Poszukiwania życia w kosmosie zaczynają się od pytania o obecność wody, jako elementu warunkującego życie biologiczne.
Potraktujemy tę informację jako cywilizacyjną przestrogę!” (fragm. z mojej wypowiedzi na sesji plenarnej w Strasburgu w imieniu grupy EKR).

Oto całość mojego wystąpienia:

„Woda jest substancją niezbędną do życia oraz zachowania homeostazy ustroju. Woda jest naszym wspólnym dziedzictwem, które powinniśmy szanować i zabezpieczać dla przyszłych pokoleń. Ze względu na jej ograniczone zasoby powinniśmy ją racjonalnie gospodarować i zwrócić uwagę na konieczność codziennego oszczędzania wody.

Każdego roku w wielkich miastach marnuje się od 250-500 mln m³ wody. Ta ilość wystarczyłaby na rok dla 10-20 mln ludzi.

Według wyliczeń niektórych organizacji ekologicznych, zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Zatem, celem przepisów tej dyrektywy jest dalsze zwiększenie jakości wody z kranu dzięki zaostrzeniu maksymalnych limitów dla niektórych substancji zanieczyszczających, np. ołów, patogeny lub substancje ujemnie wpływające na układ hormonalny. Monitorowane będą też poziomy mikrodrobin plastiku. Nowe przepisy gwarantują też lepszy dostęp do informacji.

Gdybyśmy zmniejszyli spożycie wody butelkowanej, gospodarstwa domowe w Europie zaoszczędziliby ok. 600 mln euro rocznie. I co równie ważne - to zmniejszenie ilości odpadów plastikowych oraz emisji gazów cieplarnianych.

Woda z kranu jest tania i przyjazna dla środowiska. Ale musi być wodą super dobrej jakości i ciągle kontrolowana.

Należy umożliwić montaż darmowych dystrybutorów wody w miejscach publicznych, w tym - w restauracjach.

Zatem, działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, wsparcie zrównoważonego gospodarowania wodą pitną w zasobooszczędny sposób, co pomoże w ograniczeniu zużycia wody butelkowanej. To z kolei, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i odpadów morskich”.