"Stracili dobrą okazję do milczenia"!

Jak PO w 2013 r. w okresie, w którym ministrem zdrowia był Bartosz Arłukowicz, dążyła do zamykania Laboratoriów w Powiatowych Inspekcjach Sanitarnych na przykładzie woj. zachodniopomorskiego (w Drawsku Pomorskim, Gryficach, Gryfinie, Kołobrzegu, Myśliborzu, Stargardzie Szczecińskim oraz zmianę zakresu działania Laboratorium w Koszalinie) i woj. małopolskiego (w Oświęcimiu, Miechowie, Nowym Sączu, Gorlicach, Nowym Targu, Brzesku, Chrzanowie, a nawet w Zakopanem!.

Jak PO w 2013 r. w okresie, w którym ministrem zdrowia był Bartosz Arłukowicz, dążyła do zamykania Laboratoriów w Powiatowych Inspekcjach Sanitarnych na przykładzie woj. zachodniopomorskiego (w Drawsku Pomorskim, Gryficach, Gryfinie, Kołobrzegu, Myśliborzu, Stargardzie Szczecińskim oraz zmianę zakresu działania Laboratorium w Koszalinie) i woj. małopolskiego (w Oświęcimiu, Miechowie, Nowym Sączu, Gorlicach, Nowym Targu, Brzesku, Chrzanowie, a nawet w Zakopanem!.
Oto politycy opozycji nawołują do powszechnego wykonywania testów na koronawirusa! W sytuacji, w której szef EPL, mentor PO - Donald Tusk, obecnie jest w kwarantannie domowej w Brukseli, bez wykonanego testu! Tymczasem także, Bartosz Arłukowicz, szef sztabu kampanii wicemarszałek Sejmu M.Kidawy-Błońskiej ostatnio zagrzmiał: "Powinny zostać uruchomione i pracować "pełną parą" wszystkie laboratoria wykonując testy na koronawirusa”.

Zatem, uprzejmie przypomnę b. ministrowi zdrowia jak w 2013 r., PO beztrosko zamierzała likwidować właśnie Laboratoria w Powiatowych "Sanepidach" w woj. zachodniopomorskim i woj. małopolskim, a kilka lat wcześniej wprowadzać obowiązkową komercjalizację wszystkich placówek ochrony zdrowia w województwie zachodniopomorskim (czyli przekształcać w spółki prawa handlowego i osiągać zyski).

Tak, tak, do końca września w 2013 r. miano zlikwidować Laboratoria przy Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych w: Drawsku Pomorskim, Gryficach, Gryfinie, Kołobrzegu, Myśliborzu, Starogardzie Szczecińskim oraz zmianę zakresu działania Laboratorium w Koszalinie? oraz (Interpelacja nr 22240 z dn. 28 października 2013 r., Pani Poseł PiS Józefy Hrynkiewicz) Laboratoria w: Oświęcimiu, Miechowie, Nowym Sączu, Gorlicach, Nowym Targu, Brzesku, Chrzanowie, a nawet w Zakopanem!

Dla odświeżenia pamięci: Moja interpelacja nr 21808 z dn. 17 października 2013 r. do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza:
w sprawie sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie
„W imieniu własnym, jak i pracowników PSSE w Koszalinie pragnę wyrazić ostry sprzeciw wobec zamiaru likwidacji Laboratorium PSSE w Koszalinie.
Oto fragment z obszernej mojej interwencji poselskiej: „(…) To wysoce niezrozumiałe i naganne! „(…) Zatem zagrożone są nie tylko zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego mające na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiskowych, ale także zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych”. „(…) Takie nieprzemyślane i arbitralne działania mogą zagrozić także bezzwłocznej interwencji stacji sanitarnej w przypadkach zgłaszania przez mieszkańców zagrożeń płynących z niewłaściwej jakości wody, żywności i powietrza albo nieodpowiednich warunków pracy itd. Pogorszy się bądź uniemożliwi się szeroki i szybki dostęp do badań! Szczecin położony jest na zachodnim krańcu województwa, co wyraźnie utrudni szybki transport próbek, szczególnie podczas sezonu letniego (odległości wynoszą ok. 200 km).
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp
oraz interpelacja poselska pani poseł Józefy Htynkiewicz
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp…

Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia „(…) uprzejmie wyjaśniam, iż wojewoda zachodniopomorski (przyp. aut. - Marcin Zydorowicz) w pismach kierowanych do Ministerstwa Zdrowia poinformował, iż pierwszym etapie (przyp. aut - do września 2013 r.) miała ulec zakończeniu działalność oddziałów laboratoryjnych przy siedmiu powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych, tj.: w Drawsku Pomorskim, w Gryficach, w Gryfinie, w Kołobrzegu, w Myśliborzu oraz w Starogardzie Szczecińskim. Natomiast w kolejnym etapie…”